Wie zijn wij?

Bestuur & beleid

Het bestuur bestaat uit: Esther (voorzitter), Elsbeth (secretaris), Remco (penningmeester), Janneke (algemeen bestuurslid). We werken als vrijwilligers voor deze stichting en ontvangen geen vergoeding. We werken vanuit onze ervaring. Alleen Janneke is beroepsmatig actief als verpleegkundig specialist in de GGZ. Kijk voor een nadere kennismaking met ons en onze motivatie hieronder. Het beleid van onze stichting is onlangs geformuleerd in een beleidsplan. Het beleidsplan vind je hier.  

wie_remco_esther
Remco (bestuurslid) en Esther (voorzitter)

MCDD is een destructief psychiatrisch ziektebeeld. Als je MCDD hebt, heb je moeite om een geïntegreerd persoon te zijn, lijd je vaak aan wanen, angsten, woede en agressief gedrag. Dit roept enorme vragen op voor jezelf en in je omgeving. Vaak is er een zoektocht van hulpverlener naar hulpverlener, instelling naar instelling of woonplek naar woonplek. Onze Kai van 20 is gesloopt door deze ziekte en overleed omdat hij er niet meer tegen bestand was. Het was groter dan hij. Met de oprichting van deze stichting willen we zorgen dat andere cliënten, ouders, verwanten en zorgprofessionals over iets meer informatie beschikken dan wij hadden. Zodat de zoektocht misschien iets makkelijker is en wat minder eenzaam. Daar gaan we voor!

janneke
Janneke (bestuurslid)

In mijn dagelijks leven ben ik verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast sta ik ook in mijn privéleven naast mensen met psychische problemen. Zowel in mijn werk als daarbuiten, ontmoet ik dan ook veel mensen met complexe psychiatrische problemen zoals MCDD. Deze complexe ontwikkelingsstoornis zorgt soms voor chaos en machteloosheid. Soms is dit zo hevig dat de naaste omgeving het niet meer op kan vangen. Als stichting zetten we ons in voor deze mensen en hun omgeving door hen te informeren over de stoornis. Dit kan steun geven om verder te gaan in de zoektocht naar hoe om te gaan met jezelf en je naaste. Voor dit doel zet ik mij van harte in.

Elsbeth (secretaris)

Mijn naam is Elsbeth en ik ben secretaris van de stichting Onbegrijpelijk Brein. Ik wil mij inzetten voor de stichting omdat ik van dichtbij heb gezien hoe moeilijk het is om met de diagnose MCDD te moeten leven. Het informeren van cliënten, ouders en deskundigen is daarom van groot belang. “The things that make me different are the things that make ME.” Piglet in Winnie-the-Pooh.

X