Links en Bronnen

Van Lieshout, T. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum

Websites:

Kenniscentrum KJP: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/Stoornissen-1/Autisme-spectrum-stoornissen-1/Inleiding-4
Nederlandse vereniging voor autisme NVA: www.autisme.nl
Oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl
Stichting Opvoeden.nlwww.opvoeden.nl

Gedragsproblemen in de klas: http://gedragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/mcdd/

Interview met Wouter Staal en Rutger Jan van der Gaag: https://www.balansdigitaal.nl/magazine/de-beste-behandeling-voor-mcdd-is-beschikbaarheid/

Artikel over MCDD door Bianca E. Boyer en Hilde M. Geurts:  https://www.researchgate.net/publication/237142275_Enige_overwegingen_bij_MCDD

Enkele laatste blogberichten over MCDD door Gabriël van Eekelen:
https://www.hoemannendenken.nl/2017/12/18/als-je-kind-autisme-heeft/
https://www.hoemannendenken.nl/2018/01/24/mcdd-is-bitch/
https://www.hoemannendenken.nl/2018/04/15/mcdd-hoe-mcdd-ers-denken/
Er staan er nog meer. U vind ze door te zoeken op MCDD