Onderwijs

Een kind met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) heeft een aangepaste omgeving nodig die emotionele veiligheid en genoeg overzicht biedt. De onvoorspelbaarheid van het kind moet met hulp van buiten worden ingeperkt. Men moet dus duidelijk zijn en het kind begrenzen indien nodig. Wanneer de emoties de overhand nemen moet het kind worden geholpen om zijn gedachten te reorganiseren.

Het bieden van structuur op school kan middels het bieden van een veilige, enigszins afgeschermde plek in de klas. Helpend hierbij is dat informatie ook op papier gegeven wordt zodat deze geen eigen leven gaat leiden in het hoofd van de leerling. Haal de leerling op een rustige en vriendelijk wijze uit de situatie wanneer het fout gaat en neem de controle over als het kind die kwijtraakt. (van Lieshout, 2009)

Het is zeer belangrijk dat ouders en leerkrachten begrip tonen voor het moeilijke functioneren van het kind en dat ze beseffen dat dit gedrag er niet is om hen het leven zuur te maken. De kinderen lijden er zelf het meest onder.

De activiteiten lopen volgens een vast programma en moeten stapsgewijs opgebouwd worden. Eerst met twee (volwassene – kind), waarna men het kind voorzichtig via activiteiten leidt naar bezigheden die het alleen doet, vervolgens naar activiteiten samen met een ander kind onder toezicht van een volwassene en dan naar activiteiten samen met andere kinderen.

Er zullen altijd omstandigheden zijn (feestjes, vakanties, …) die een aanpassing van het programma vragen, wat in de praktijk betekent dat men enkele stapjes terug moet doen.

Belangrijk is dat er scholingsprogramma’s op maat zijn voor kinderen met een vorm van autisme. Het zou daarom eigenlijk beter zijn dat kinderen al vroeg gediagnosticeerd worden zodat het scholingsprogramma op hun individuele behoeften is afgestemd. Men zal hier naar de optimale didactische invalshoek moeten zoeken om het schoolse leren op gang te krijgen. Hierbij kan cognitieve gedragstherapie zeer nuttig zijn.