Wat is MCDD

Binnen het autismespectrum, met name binnen de restgroep PDD-NOS, wordt in de praktijk MCDD ook wel als subtype genoemd.

De hersenen krijgen voortdurend allerlei prikkels aangeboden. We horen iets, zien iets anders, ruiken weer iets anders en voelen tegelijkertijd. Als we ons van al deze prikkels tegelijkertijd bewust zouden worden, zou dit heel onprettig en vermoeiend zijn. De hersenen regelen daarom dat niet alle prikkels geregistreerd worden. Zij werken als een soort filter dat er voor zorgt dat je je alleen bewust wordt van de prikkel die op dat moment belangrijk is.

Bij kinderen met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) werkt dit filter minder goed. Hierdoor worden zij overspoeld door allerlei prikkels tegelijkertijd. Dit voelt heel onprettig en is bovendien erg vermoeiend. Deze kinderen raken hierdoor gemakkelijk angstig of boos.

Er is een grote variatie in de ernst en hoeveelheid symptomen die kinderen met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) hebben. De symptomen die voor kunnen komen zijn in drie groepen in te delen:

  • Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociaal gedrag in relatie tot leeftijdgenoten en volwassenen. Het kan hierbij gaan om vermijding of juist grenzeloos zijn in de wijze van contact leggen. Er is een gebrek aan empathie, iemand met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) heeft weinig vriendschappen met leeftijdgenoten en vertoont als kind aanklampend gedrag bij volwassenen.
  • Problemen met regulatie van emotie en affect. Iemand met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) is vaak angstig of gespannen. Er treden soms paniekaanvallen op. Vaak zijn de spanningen voor buitenstaanders niet te begrijpen of na te voelen.
  • Denkstoornissen. Iemand met een multi complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD) heeft problemen om fantasie en realiteit te scheiden, er zijn verschijnselen van vreemd taalgebruik, bizarre gedachten en magisch denken. Een behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en dempen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden en vaardigheden.