MCDD is de afkorting van het Engelse Multiple Complex Developmental Disorder ofwel Meervoudig Complexe Ontwikkelingsstoornis. Multiple Complex Developmental Disorde (MCDD) wordt gezien als ontwikkelingsstoornis in het Autisme Spectrum. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, om aan te geven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit.

Bij Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) staan niet alleen contactproblemen voorop, maar ook problemen bij het reguleren van emoties en gedachten. Ook treden er dikwijls psychotische verschijnselen op. Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) heeft geen aparte erkenning in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5.

Het is lastig om goede informatie te vinden als je deze stoornis hebt. Gezien de complexiteit deze ontwikkelingsstoornis is expertise hierover essentieel voor goede zorg en onderwijs. Daar willen we aandacht voor vragen. Dat doen we door voeren van veel gesprekken met belanghebbenden en het verzamelen van verhalen van ervaringsdeskundigen. Door het delen van deze informatie via deze website willen we van elkaar leren. We zijn blij dat al enkele deskundigen op het gebied van Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) hun medewerking hebben toegezegd.

Onze missie is het geven van informatie aan cliënten, ouders, verwanten en professionals die te maken krijgen met een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis.

Wilt u meer weten: lees dan hier verder


Heeft u behoefte aan voorlichting of advies? Via onderstaande button kunnen wij u hier meer over vertellen.

Hardlopen voor MCDD
Op 19 april hopen we dat er een grote groep hardlopers voor onze stichting, Onbegrijpelijk Brein, meeloopt tijdens de IJsselloop in Deventer. Hardlopers die ons en onze inzet voor meer bekendheid voor MCDD een warm hart toedragen. Misschien wil jij ook meelopen? Of zie je kans om ons te helpen, d.m.v. een stuk sponsoring, om te zorgen dat alle lopers herkenbaar zijn als ambassadeurs voor de stichting? Er is een speciale doneeractie gestart ( doneeractie ) maar steunen kan natuurlijk ook rechtstreeks via onze website of in natura.
Meedoen of meer weten? Mail dan naar Miranda die deze actie voor ons coördineert op hardlopen@onbegrijpelijkbrein.nl